KOORDYNACJA I SPRAWNOŚĆ W TRENINGU DZIECI I MŁODZIEŻY

Koordynacja i sprawność stanowią fundament rozwoju młodego sportowca. Szkolenie składa się z części teoretycznej która w szerokim zakresie omawia motoryczność dziecka. Część praktyczna natomiast, składa się z wielu ćwiczeń i praktycznych rozwiązań, które można zastosować na każdym treningu, niezależnie od rodzaju dyscypliny sportowej. Ponadto, skupia się także na nauce ruchowej oraz właściwym programowaniu zdolności koordynacyjnych. Mamy nadzieję, że wiedza, którą zdobędziesz na naszym szkoleniu, przełoży się na zdrowie oraz przyszły rozwój Twoich podopiecznych.

Copyright © 2020 WP Idea. Szkolenia napędza platforma WP Idea